Powiatowo-gminne ćwiczenia obronne i obrony cywilnej

Dodano: poniedziałek, 23 września 2019

Wójt Gminy Żarnów informuje, że w dniu 24 września br. (wtorek), zgodnie z zarządzeniem nr 34/19 Starosty Opoczyńskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego i obrony cywilnej we współdziałaniu z powiatowymi służbami , inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu opoczyńskiego zostanie przeprowadzone na terenie Gminy Żarnów ćwiczenie obronne. W związku z powyższym należy spodziewać się utrudnień na drogach, zwłaszcza w okolicach Marcinkowa-Tomaszowa i na drodze do Siedlowa oraz w okolicach Szkoły Podstawowej w Żarnowie i Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.
Prosimy o nie parkowanie samochodów na ul. Cichej w Żarnowie oraz Przedborskiej w Żarnowie – w okolicach Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie, aby zapewnić przejazd służbom.