Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych w Żarnowie

Dodano: niedziela, 09 czerwca 2013

W pierwszych dniach czerwca odbył się już trzeci Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Głównym organizatorem i gospodarzem tego przedsięwzięcia o charakterze ogólnopowiatowym jest Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie i nauczycielki uczące w tej placówce języka niemieckiego – Edyta Kazimierczyk oraz Agnieszka Róg. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Opoczyński Marek Ksyta. Głównym celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań kulturą, językiem i życiem mieszkańców państw niemieckojęzycznych oraz podnoszenie poziomu umiejętności językowych wśród młodzieży. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, których fundatorami byli Starostwo Powiatowe w Opocznie oraz wydawnictwa Nasza Era i Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

W tym roku do konkursu przystąpiły tylko trzy drużyny – Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu, Prywatne Gimnazjum w Opocznie oraz Gimnazjum im. 25 pp AK w Żarnowie. Konkurs miał charakter indywidualny i drużynowy.

Oto nagrodzeni w kategorii indywidualnej:
1 miejsce – Julia Gołąb – Gimnazjum w Żarnowie
2 miejsce – Agata Szymczyk – Gimnazjum w Żarnowie
3 miejsce – Marcin Mell – Prywatne Gimnazjum w Opocznie
 
Klasyfikacja drużynowa:
1 miejsce – Gimnazjum w Żarnowie
2 miejsce – Prywatne Gimnazjum w Opocznie
3 miejsce – Gimnazjum w Paradyżu

Na uwagę zasługuje fakt, iż gimnazjaliści z Paradyża byli najmłodszymi wśród wszystkich uczestników konkursu. Jednak bardzo dobrze poradzili sobie z rozwiązaniem testu i minimalnie ustąpili miejsca swoim rywalom z Prywatnego Gimnazjum w Opocznie. Nauczycielka języka niemieckiego, a zarazem autorka pytań w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych Edyta Kazimierczyk podkreśliła, że poziom przygotowania uczniów w tegorocznym konkursie był bardzo wyrównany, a różnice punktowe pomiędzy laureatami minimalne. Serdecznie podziękowania składamy na ręce sponsorów i fundatorów nagród, dzięki którym propagowanie są idee tolerancji i przyjaźni w stosunkach między narodami.