Powstało Rejonowe Koło Pszczelarzy w Żarnowie

Dodano: niedziela, 29 grudnia 2013

Jesienią 2013 roku w Domu Kultury w Żarnowie odbyło się zebranie założycielskie Rejonowego Koła Pszczelarzy w Żarnowie. W zebraniu udział wzięło 9 zainteresowanych, a także przedstawiciele Urzędu Gminy w Żarnowie z wójtem Krzysztofem Nawrockim i Emilią Piekielnik. Zebranie otworzył i poprowadził znakomity znawca pszczół, Wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej” w Piotrkowie Trybunalskim – Józef Kołaczek. Podczas zebrania dokonano wyboru zarządu w składzie:

1. Jan Marcinkiewicz – Prezes

2. Paweł Borończyk – Skarbnik

3. Józef Biniek – Sekretarz

Dokonano także wyboru komisji rewizyjnej, w skład której weszli Roman Wiaderny i Stanisław Kantor.

Koło pszczelarzy zawiązało się z inicjatywy mieszkańców gminy Żarnów oraz władz samorządowych gminy. Pszczelarze zajmujący się hodowlą pszczół chcieli rozbudzić świadomość samych pszczelarzy i innych rolników o dobrodziejstwach płynących z pozyskiwania miodu z własnych pasiek. Miód i inne pszczele produkty z naszych stron, mają wiele wartości odżywczych i zdrowotnych, a pszczoły w rolniczej gminie, gdzie jest sporo sadów, są niezwykle potrzebne. O dalszych działaniach najmłodszego stowarzyszenia w Naszej Gminie będziemy informować…