Próba syren alarmowych – trening systemu wykrywania i alarmowania

Dodano: środa, 31 lipca 2019

Wójt Gminy Żarnów informuje, że na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), w związku z Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 179/2019, w dniu 01 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 17.00 przeprowadzona zostanie na terenie Gminy Żarnów głośna próba syren alarmowych.

Trening, o którym mowa wyżej, polegać będzie na wyemitowaniu w czasie jednej minuty ciągłego dźwięku przez syreny wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej Gminy.