Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego

Dodano: środa, 09 marca 2022

Zapraszamy na bezpłatną kolonoskopię pacjentów w wieku 50+ z powiatów: kutnowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego, w okresie 01.10.2020-30.09.2022. Możemy przebadać bezpłatnie 1000 osób. Celem „Programu badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego” jest zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu łódzkiego w badaniach profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w szczególności osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na obszarach województwa nieobjętych lub w bardzo niskim stopniu objętych profilaktyką w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego.

Bezpłatne badanie kolonoskopowe w ramach programu przeznaczone jest dla osób:

  • które uczą się/pracują lub zamieszkują powiaty: kutnowski, opoczyński, radomszczański, tj. obszary tzw. „Białych plam”,
  • w wieku 50–65l., osoby niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • w wieku 40–49l., osoby, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • w wieku 25–49l. osoby z rodziny z zespołem Lyncha (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej na podst. spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego),
  • w wieku 25-49l. osoby z rodziny z zespołem FAP (potwierdzenie rozpoznania z poradni genetycznej – tylko pierwsze badanie w tej grupie osób).

Z programu badań nie mogą skorzystać osoby:

  • z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego,
  • które wykonały kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha) na podstawie oświadczenia oraz weryfikacji w systemie.

Kliknij, aby powiększyć…