Projekt „Akademia aktywności zawodowej”

Dodano: czwartek, 15 listopada 2018

W załącznikach znajdą Państwo informacje dot. realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pt. „Akademia aktywności zawodowej” (Poddziałanie 1.2.1 POWER 2014-2020).

Projekt jest realizowany przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i jest skierowany do osób niepracujących: bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i biernych zawodowo, w wieku 18 – 29 lat, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, nie uczących się i nie kształcących.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/20-akademia-aktywnosci-zawodowej-woj-lodzkie.html