Przebudowa ulicy Spacerowej w Żarnowie

Dodano: poniedziałek, 28 maja 2018

Gmina Żarnów pozyskała dofinansowanie w wysokości 119 080,00 zł na realizację zadania pn. ,,Przebudowa ul. Spacerowej w Żarnowie’’. Środki na ten cel pochodzą z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych – modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Ulica Spacerowa zyska nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku 746 m. Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 14.09.2018 r. a wykonawcą robót jest Zakład Budowlano-Drogowy DUKT z Włoszczowy.

Nowa nawierzchnia asfaltowa z wzmocnionymi poboczami znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników tego odcinka drogi.