Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci

Dodano: piątek, 29 grudnia 2017

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W IV kwartale br. po przekazaniu placu budowy wraz ze wskazaniem miejsca poboru wody i energii elektrycznej wyłoniony Wykonawca (Usługi Remontowo-Budowlane Guldziński Krzysztof ul. B. Krzywoustego 11, 26-300 Opoczno) rozpoczął prace budowlane. Stan zaawansowania robót budowlano-instalacyjnych na koniec grudnia 2017 r. przedstawia się następująco:

  • przebudowa części istniejącej budynku – wykonano roboty rozbiórkowe oraz część robót adaptacyjnych w poziomie piwnicy;
  • przebudowa części istniejącej i rozbudowa budynku (roboty nowoprojektowane) – roboty ziemne i fundamentowe części rozbudowy, roboty murowe ścian wewnętrznych i zewnętrznych, poziomu parteru i poddasza oraz stropy nad parterem części rozbudowy;
  • roboty instalacji wewnętrznych części rozbudowy – ułożono poziomy instalacji wod.-kan. w poziomie parteru.

Zrealizowana inwestycja zapewni możliwość zamieszkania i przyczyni się do poprawy jakości życia wychowanków planowanej placówki.

Teren inwestycji i wnętrze budynku w trakcie realizacji prac budowlanych: