Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci

Dodano: środa, 27 czerwca 2018

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja II kwartał 2018 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.
Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w II kwartale br. wykonano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

  • pokrycie zasadnicze dachu z blachy wraz z podbitką oraz rynnami dachowymi i rurami spustowymi, tynk zewnętrzny strukturalny na elewacjach budynku oraz roboty wykończeniowe (tynki wewnętrzne ścian, gładzie gipsowe, ocieplenie pomieszczeń poddasza, wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji);
  • wewnętrzną instalację wod.-kan. (oprzewodowanie);
  • wewnętrzną instalację c.o. (oprzewodowanie);
  • rozdzielnię i instalację elektryczną wewnętrzną;
  • instalację teletechniczną wewnętrzną;
  • instalację odgromową.

Oprócz robót wykończeniowych w budynku w tym okresie wykonano również zewnętrzne przyłącze wodociągowe do budynku wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.