Przebudowa wraz z rozbudową (…) dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci

Dodano: piątek, 21 grudnia 2018

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja IV kwartał 2018 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w IV kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

  • w części przebudowy jak i części nowoprojektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano wszystkie posadzki pomieszczeń z płytek terakota jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych, rozpoczęto roboty malarskie pomieszczeń; zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowo malowanie powierzchni sufitów.
  • zamontowano drzwi wewnętrzne odcinające strefy p.poż.
  • wykonano przyłącze zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i zasilania energetycznego (zalicznikowego WLZ).

W zakresie zagospodarowania terenu:

  • prowadzono utwardzenie dróg wewnętrznych komunikacyjnych;
  • prowadzono roboty związane z wykonaniem ogrodzenia terenu działki objętej przedmiotem inwestycji.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

Zdjęcie 1 – Wnętrze budynku w trakcie prac wykończeniowych

Zdjęcie 2 – Wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych

Zdjęcie 3 – Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej