Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci

Dodano: czwartek, 28 marca 2019

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja I kwartał 2019 r.

 Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w I kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

  • w części przebudowy jak i części nowoprojektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, montaż wewnątrzlokalowej stolarki drzwiowej;
  • rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia;
  • zakończono montaż wyposażenia technologicznego c.o. w kotłowni oraz rozpoczęto montaż grzejników c.o.;
  • wykonano przyłącze zewnętrzne i wewnętrzne gazowe.

W zakresie zagospodarowania terenu:

  • prowadzono utwardzenie kostką betonową dróg wewnętrznych;
  • prowadzono roboty związane z wykonaniem ogrodzenia terenu działki objętej przedmiotem inwestycji.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

Zdjęcie 1 – Wnętrze budynku w trakcie prac wykończeniowych.

Zdjęcie 2 – Wykonanie przyłącza gazowego.

Zdjęcie 3 – Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej.