Przełączanie numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi

Dodano: poniedziałek, 30 sierpnia 2021

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie informuje, iż w dniach 1-8 września br. na terenie województwa łódzkiego rozpocznie się proces przełączania numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi (CPR). Numer alarmowy 998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Oznacza to, że dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem numerów alarmowych w CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu, że informacja trafi do operatora numeru alarmowego w CPR, możliwe będzie jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb, jeżeli istnieje taka potrzeba.

Obsługa numeru alarmowego przez operatora numeru alarmowego w CPR pozwala, także wyeliminować zgłoszenia niezasadne lub fałszywe. Dyżurni operacyjni PSP będą otrzymywali od operatorów z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, które rzeczywiście dotyczą zagrożenia życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa czy środowiska. Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 998 do CPR będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych.

Zgodnie z harmonogramem przełączenie numeru alarmowego 998 do CPR na terenie powiatu opoczyńskiego nastąpi w dniu 7 września 2021 r. o godzinie 11:00. 

Do pobrania:

Mapa Gminy Żarnów