Punkt konsultacyjno–informacyjny programu „Czyste Powietrze”– od 2 sierpnia 2021 r.

Dodano: piątek, 30 lipca 2021

Gmina Żarnów podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odnośnie otwarcia i prowadzenia punktu konsultacyjno–informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

W ramach działania Punktu będzie można uzyskać:

  • informacje o Programie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • pomoc dla Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
  • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt obsługi interesantów znajduje się w Urzędzie Gminy w Żarnowie, pokój nr 9. Punkt będzie czynny od dnia: 2 sierpnia 2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 14:00, kontakt telefoniczny: 44 75 77 055 wew. 26 (w godzinach otwarcia punktu).

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębniona księgą wieczystą.