Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Opoczyńskiego informuje

Dodano: wtorek, 19 kwietnia 2016

Rada Powiatowa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Powiatu Opoczyńskiego informuje, że organizuje posiedzenie Rady Powiatowej, które odbędzie się dnia: 06.05.2016 r. (piątek) o godz. 14.00 w budynku Miejskiego Domu Kultury (sala widowiskowa) w Opocznie, ul. Biernackiego 4, 26-300 Opoczno.

Na posiedzenie został zaproszony Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jarosław Sachajko.

Tematyką spotkania będzie:

  • poprawa opłacalności produkcji żywca i mleka,
  • import nieodpowiedniej jakości mięsa i żywca,
  • żywność bezpośrednio od rolnika (ustawa o sprzedaży bezpośredniej),
  • uproszczenie procedur i wymagań przy przyznawaniu pomocy unijnej
    dla gospodarstw rolnych,
  • nowa ustawa o obrocie gruntami rolnymi,
  • finansowanie szkód łowieckich,
  • ubezpieczenie upraw rolnych,
  • drobny i średni przemysł przetwórczy w każdym powiecie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników!

982926-rolnik-rolnictwo-657-323