Realizacja projektu ponadnarodowego w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie

Dodano: sobota, 01 marca 2014

Od 1 listopada 2013 do 30 kwietnia 2015 roku – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w Szkole Podstawowej w Żarnowie realizowany jest projekt „PWP – Otwarta Szkoła Wspierania Rozwoju – adaptacja i wdrożenie niemieckiego modelu OGS w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie”. Został on przyjęty do realizacji uchwałą Rady Gminy w Żarnowie, a prace nad jego wdrożeniem w życie trwały od kilkunastu miesięcy.

Realizatorami projektu są Stowarzyszenie PROREW z Kielc, Urząd Gminy w Żarnowie, Szkoła Podstawowa im Juliana Bartoszewicza w Żarnowie i firma ProFIS GBR z Bonn w Niemczech. Kierownikiem i koordynatorem projektu jest prezes Stowarzyszenia PROREW – Marcin Agatowski. Celem projektu jest wdrożenie w toku współpracy ponadnarodowej programu rozwojowego, opartego na idei niemieckiego modelu OGS (tzn. Otwartych Szkół Całodziennych). Obejmuje on 80 uczniów i 10 nauczycieli. W jego ramach oferowane są spotkania psychopedagogiczne, szkolenia, wizyta studyjna, zajęcia językowe, wyrównawcze i animacyjne, panele dyskusyjne, spotkania adaptacyjne i piknik edukacyjny. W listopadzie 2013 roku miała miejsce wizyta studyjna nauczycieli SP Żarnów i członków stowarzyszenia PROREW z Kielc w Niemczech. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem niemieckiego modelu OGS.

W tym celu uczestnicy wyjazdu zwiedzili i zapoznali się z organizacją trzech placówek takiego typu w Bonn (dawnej stolicy RFN): Lyngsbergschule, Burgschule i Siebengebirgsschule. Czynne uczestnictwo w tej wizycie pozwoli zaangażowanym nauczycielom na wdrożenie innowacyjnych idei niemieckich OGS w Naszej Gminie. Gmina Żarnów od lat współpracuje ze stowarzyszeniem PROREW z Kielc, a obecny projekt  jest unikalny w skali kraju i wspaniale promuje Gminę Żarnów w Europie.