Remont ulicy Strażackiej w Żarnowie

Dodano: wtorek, 22 grudnia 2009

Zakończone zostały prace przy przebudowie ulicy Strażackiej w centrum Żarnowa.Inwestycja, wykonana przez wyłonioną w przetargu nieograniczonym firmę PRD „Dromo” z Końskich, przewidywała wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 400 m. wraz z podbudową, montażem krawężników i w części budową chodnika dla pieszych.

Całość przedsięwzięcia, w kwocie 137 tys. zł. pokryta została z środków własnych Gminy.Przed zimą udało zrealizować się jeszcze dwa zadania drogowe. Nawierzchnie asfaltowe położono : na powierzchni 780 m 2 w miejscowości Sielec oraz 1050 m 2 w Pilichowicach. Koszt robót wykonywanych przez PRD „Peuk” z Piotrkowa Trybunalskiego wyniósł odpowiednio 34 tys. i 38 tys.