Remonty i naprawy dróg gruntowych w Gminie Żarnów w 2012 roku

Dodano: środa, 27 marca 2013

W 2012 roku Gmina Żarnów zakupiła kruszywo drogowe w ilości około 1.900 ton za kwotę ok. 99 tys. zł brutto. Taka ilość tego wartościowego materiału drogowego, kupowanego zgodnie z przetargiem w kopalniach kieleckich, okazała się jednak niewystarczająca, w stosunku do potrzeb. Bo tych w gminie jest bardzo wiele, a jeszcze więcej oczekiwań mieszkańców. Niemniej jednak, tak jak w 2011 roku, udało się bardzo dużo w Naszej Gminie zrobić. Tym samym naprawiono wiele odcinków zniszczonych gruntowych dróg gminnych.

W styczniu 2012 roku rozwieziono prawie 55 ton na drogi gminne w Klewie, a transport ponad 180 ton zgromadzono na placu kółka rolniczego przy ulicy Źródlanej i Topolowej w Żarnowie. Ten materiał później sukcesywnie rozwieziono po drogach gminnych: Topolice – Odrowąż (48 ton), Dłużniewice (16 ton), Topolice – Stacja Paliw „Troja” (64 tony), Niemojowice (24 tony), Adamów (16 ton).  W marcu 2012 roku dowieziono 85,5 ton kruszywa na drogę we wsi Jasion, 70,5 ton na drogi w Zdyszewicach, 80 ton w Skórkowicach (w tym wieś Skórkowice – 40 ton, Poręba – 20 ton, Skumros – 20 ton), ponad 42 tony w Malkowie, a prawie 21 ton w Sielcu. W kwietniu zorganizowano transport 21,7 ton na drogi we wsi Młynek, ponad 22 tony w Niemojowicach, prawie 28 ton w Soczówkach, ponad 50 ton w Klewie i 22 tony we wsi Widuch.

W maju modernizowano drogę w Dłużniewicach, wzdłuż torów CMK. Wykorzystano na tę pracę ponad 24 tony kruszywa drogowego. 70 ton przeznaczono na odbudowę drogi w Skórkowicach, na tzw. „łącznik” do Klewa od drogi powiatowej Żarnów – Skórkowice. Prawie 23 tony przeznaczono na drogę we wsi Ławki, 22 tony dowieziono do Soczówek, a 66 ton trafiło do Miedznej Murowanej, na uzupełnienie nawierzchni ulic Ogrodowej, Wysokiej i Brzozowej. Największa ilość kruszywa (225 ton) trafiła do Żarnowa, na plac po byłym SKR i plac targowy, skąd była sukcesywnie rozwożona w najbardziej potrzebne rejony. W końcu maja dowieziono kolejne transporty kruszywa do Miedznej Murowanej (44 tony) i Żarnowa (217 ton). W czerwcu transport kruszyw dotarł ponownie do Żarnowa (195 ton), Skórkowic (43 tony), Bronowa (67 ton) i ponownie do Żarnowa (22 tony). Na teren wsi Klew kruszywo zostało ponownie rozwiezione w lipcu (20 ton) i październiku (24 tony). Na ulicę Złotą w Miedznej Murowanej kruszywo (22 tony) dowieziono w listopadzie. Pod koniec roku ostatni transport kruszyw dotarł do Żarnowa (109 ton), skąd przewieziono go m.in. do Dłużniewic (40 ton) i Jasiona (40 ton).

W kwietniu 2012 roku w kilkunastu sołectwach gminy były wykonywane usługi tzw. równiarką. Pojawiła się ona wówczas w Malkowie, Soczówkach, Wierzchowisku, Paszkowicach, Bronowie, Sielcu, Porębie, Skórkowicach, Klewie, Dąbiu, Siedlowie, Ławkach, Zdyszewicach i Żarnowie. W czerwcu wykonywano naprawę drogi prowadzącej z Miedznej Murowanej do Żelazowic w gminie Białaczów. Użyto do niej prawie 157 ton tzw. szlaki. Takim samym materiałem uzupełniono ubytki w drodze na terenie wsi Poręba k. Skórkowic.

Do naprawy dróg użyto również skalnego rumoszu, pochodzącego z żarnowskich kamieniołomów. 80 ton rumoszu skierowano na drogę Myślibórz – Pilichowice (na tzw. „Pustki”), a 48 ton na drogę we wsi Nadole, prowadzącą do żarnowskich łąk. Naprawiano również drogi i gminne place innym mieszanym materiałem, pochodzącym z tzw. podbudowy drogi powiatowej Marcinków – Tomaszów. Użyto go do wyrównywania dużego placu przy świetlicy wiejskiej w Trojanowicach, a także do doraźnej naprawy ul. Ogrodowej w Miedznej Murowanej. Ściśle współpracując z Zarządem Dróg Powiatowych dokonano niewielkich, choć bardzo koniecznych napraw nawierzchni drogowych masą asfaltową m.in. na drodze Myślibórz – Widuch, w Niemojowicach, Nadolu, Straszowej Woli, a także na osiedlu Bartoszewicza i ulicy Źródlanej w Żarnowie. Naprawiano również drogi gruntowe pokruszonymi płytkami klinkierowymi, pozyskiwanymi z zakładów ceramicznych w Wielkiej Woli. Ponad 201 ton użyto na drodze od wsi Straszowa Wola do lasu „Sikorszczyzna”, 160 ton na drogę w Miedznej Murowanej (ulica Słoneczna) , 20 ton w Żarnowie (ulica Krótka). 18 ton tego materiału przeznaczono na naprawę drogi w Sielcu, a 20 ton w Paszkowicach.

Wzdłuż kilku odcinków dróg gminnych wykopano rowy odwadniające. Nowe ich odcinki powstały w Malkowie, Dłużniewicach, we wsi Widuch i w Żarnowie, obok zmodernizowanego placu zabaw, przy ulicy Topolowej. Nad rowami instalowano również przepusty z kręgów lub płyt betonowych. Powstały one w Topolicach, Miedznej Murowanej (obok Wiejskiego Domu Kultury), Malkowie i Niemojowicach. W miejscowościach Pilichowice i Adamów postawiono nowe przystanki, z myślą o uczniach żarnowskich szkół, oczekujących na przyjazd autobusów szkolnych.