Rozpoczęła się budowa kolejnego etapu „schetynówki” w Gminie Żarnów

Dodano: środa, 28 maja 2014

W maju rozpoczęła się realizacja jednego z najważniejszych zadań drogowych, przewidzianego w tegorocznym budżecie Gminy Żarnów i Powiatu Opoczyńskiego. Zakończony został proces wyłaniania wykonawcy dla inwestycji realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W dniu 24 kwietnia 2014 roku podpisana została umowa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego – Skórkowice – Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice – Afryka”. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla ze Starachowic (województwo świętokrzyskie).

Inwestycja obejmuje kolejny odcinek drogi o długości 3,29 km. Zadanie jest kontynuacją poprzednich trzech etapów zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2011 – 2013 na odcinku Afryka – Żarnów o łącznej długości 8,1 km. Zakres rzeczowy IV etapu obejmuje poszerzenie jezdni do 6 m, podniesienie nośności drogi do 100 kN/oś, budowę chodników w Skórkowicach oraz zatok autobusowych w Ruszenicach, odnowienie systemu odwodnienia drogi – w tym odtworzenie rowów przydrożnych, remont przepustów pod drogą i pod zjazdami do posesji i pól, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, umocnienie poboczy kruszywem łamanym.

Wartość całego zadania wynosi 3,010 mln zł, z czego 50% będzie sfinansowane przez budżet państwa, a pozostała kwota przez Powiat Opoczyński oraz Gminę Żarnów. Planowany termin zakończenia – 30 października 2014 roku.