Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”

Dodano: poniedziałek, 05 marca 2012

W dniu 24 lutego 2012 roku komisja gminna – powołana przez wójta gminy – w składzie: Barbara Kalinowska (przewodnicząca), Anna Chrabąszcz, Elżbieta Białecka, Grażyna Szczepanowska, Monika Bakalarz i Elżbieta Strzelczyk, dokonała przeglądu i selekcji prac plastycznych uczniów szkół podstawowych w Żarnowie i Klewie oraz Gimnazjum w Żarnowie, które napłynęły na eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”. W wyniku obrad komisji wyłoniono laureatów w czterech grupach.

 

 

W I grupie młodszej (6-8 lat) pierwsze miejsce przyznano Karolinie Fidelus (8 lat), a dwa drugie miejsca przypadły Julii Kulecie i Nikoli Kamińskiej (obydwie 7 lat). W tej kategorii wyróżniono również Wojciecha Kołodziejczyka (8 lat) i Mateusza Madeja (7 lat). Wszyscy są uczniami SP Żarnów.

 

W II grupie średniej (9-12 lat) pierwsze miejsce uzyskała Wiktoria Korecka (12 lat), a dwa drugie – Patrycja Kowalska (11 lat) i Aleksandra Malkowska (11 lat). Wszystkie są uczennicami SP Żarnów. Dwa trzecie miejsca przypadły w udziale uczniom SP Klew. Byli nimi Mateusz Kantor (9 lat) i Natalia Tomasik (9 lat).

 

W III grupie starszej (13-16 lat), skupiającej gimnazjalistów, najlepszą okazała się Izabela Bugała (15 lat), na drugich miejscach sklasyfikowano Agnieszkę Pacyniak (15 lat) i Marcina Spasińskiego (15 lat), a na trzecim – Ewelinę Wójcik (14 lat). Ponadto wyróżniono Dominikę Luzeńczyk (15 lat). Wszyscy są uczniami Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie.

 

W IV grupie (uczniowie niepełnosprawni) najlepsze prace wykonali Weronika Grabowska (11 lat) i Kacper Szeląg (11 lat). Są oni uczniami SP Żarnów.

 

 

 

Wszystkim wyróżnionym na szczeblu gminy zostaną w najbliższym czasie wręczone dyplomy i nagrody książkowe.

 

Prace wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych zostały zakwalifikowane do eliminacji powiatowych w Opocznie. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy opiekunom…