Skany prac i wyniki gminnego etapu konkursu „Zapobiegajmy Pożarom” `2019

Dodano: czwartek, 17 stycznia 2019

W dniu 14 stycznia 2019 r. komisja konkursowa ogłosiła wyniki gminnego etapu konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” `2019. Ten ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany jest od wielu lat na wszystkich szczeblach samorządowych, z finałem na poziomie ogólnokrajowym.

Do gminnego etapu trafiły prace po rozstrzygnięciach na etapie szkolnym. Komisja oceniająca prace dzieci i młodzieży na poziomie gminnym, zebrała się w składzie:
Barbara Kalinowska – Szkoła Podstawowa w Żarnowie – Przewodniczący
Emilia Piekielnik – Urząd Gminy w Żarnowie – Sekretarz
Anna Służalec – Urząd Gminy w Żarnowie – Członek

Do gminnego etapu konkursu zgłoszonych zostało 12 sztuk prac w 3 grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola – nie złożono
II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III – 2 sztuk
III grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI – 5 sztuk
IV grupa – szkoły podstawowe klasa VII-VIII i gimnazjum klasy II-III – 5 sztuk
V grupa – szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne – nie złożono
VI grupa – dorośli – nie złożono

Wszystkie 12 prac przechodzą do kolejnego etapu konkursu. Wyniki oceny przedstawiają się następująco:

2 grupa – szkoła podstawowa klasy I-III

I Martyna Rek – SP Żarnów
II Celczyńska Zuzanna – SP Żarnów

3 grupa – szkoła podstawowa klasy IV-VI

I – Jagoda Bakalarz – SP Żarnów
II – Piekielnik Aleksandra – SP Żarnów, Maksymilian Szulc –SP Żarnów
III – Dawid Wilk – SP Żarnów, Aneta Jaworska

4 grupa szkoły podstawowe klasa VII-VIII i gimnazjum klasy II-III

I Wiktoria Roszkowska – III G- SP Żarnów
II Natalia Tomasik – III G- SP Żarnów, Aleksandra Rek III G- SP Żarnów
III Miłosz Sieroń – VII , SP Żarnów
Wyróżnienie : Malwina Opatowicz – VII -SP Żarnów

W załączeniu poniżej skany wszystkich zgłoszonych prac konkursowych etapu gminnego.

Kliknij skan, aby powiększyć…