Skład Izby Rolniczej w powiecie opoczyńskim

Dodano: poniedziałek, 11 kwietnia 2011

W niedzielę, 3 kwietnia rolnicy wybrali swoich przedstawicieli do powiatowych rad izb rolniczych na lata 2011 – 2015. Izby mają ważne kompetencje z punktu widzenia dbania o interesy rolników, takie jak: opiniowanie sprzedaży ziemi powyżej 100 hektarów, wpływ na odrolnianie gruntów, udział w szacowaniu szkód łowieckich na polach uprawnych, czy szkolenie i pomoc w korzystaniu ze środków unijnych. W całym kraju odbyły się wybory do 314 rad powiatowych izb rolniczych. Mimo, iż frekwencja w całym kraju była bardzo słaba, to jednak wybory są prawomocne.

Nowy skład Rady Powiatowej Izby Rolniczej w powiecie opoczyńskim liczy – tak, jak w poprzedniej kadencji – 16 osób. W poszczególnych gminach naszego powiatu wybrani zostali: Opoczno – Elżbieta Dorocińska, Marian Jurek, Sławno – Krzysztof Bielas z Wincentynowa i Wojciech Ogłoziński z Prymusowej Woli, Białaczów – Maciej Franaszczyk z Parczowa i Stanisław Firkowski z Radwana, Paradyż – Robert Ignerowicz z Paradyża i Krzysztof Juszyński z Kazimierzowa, Mniszków – Piotr Marcinkowski z Zarzęcina i Waldemar Nojek ze Świeciechowa, Poświętne – Marian Kacprzak z Dęby Opoczyńskiej i Wiesław Nowak ze Studzianny, Żarnów – Sławomir Pązik z Nadola i Krzysztof Ciach z Topolic, Drzewica – Marek Sarwa z Krzczonowa i Tomasz Sochański z Brzustowca.