Ślubowanie klas pierwszych i Święto Sztandaru Szkoły w Szkole Podstawowej w Żarnowie

Dodano: wtorek, 20 listopada 2012

W dniu 17 września 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Jest to wyjątkowa data, gdyż zbiega się ona z rocznicą wręczenia szkole sztandaru. Nasza placówka otrzymała sztandar w dniu 15 września 1981 roku. Dzień ten obchodzony jest jako Święto Sztandaru Szkoły.

Na uroczystość przybyło wielu zacnych gości, w tym Wójt Gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki i przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Gawryś. Licznie przybyli również rodzice pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły Barbara Kalinowska przypomniała historię sztandaru oraz dokonała aktu pasowania na uczniów. W roku szkolnym 2012/2013 w poczet żarnowskiej społeczności uczniowskiej zostało włączonych 48 uczniów. Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenia na sztandar szkoły. Obiecali godnie reprezentować swoją szkołę,  honorowo postępować w każdej sytuacji oraz być dobrym i uczciwym Polakiem.

Następnie uczniowie klas pierwszych, pod kierunkiem nauczycielek Barbary Dukat i Jolanty Kantor, przedstawili barwną część artystyczną. Wędrując po Krainach Śpiewu, Miłości, Pracy i Mądrości pokazali, że potrafią radzić sobie w różnych sytuacjach, a przy tym dobrze się bawić. Pierwszoklasiści zdali egzamin, prezentując umiejętności recytatorskie i wokalne. W dalszej części uroczystości wychowawcy klas wręczyli swoim podopiecznym pamiątkowe dyplomy. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, w którym wzięli udział rodzice, dzieci, uczniowie oraz zaproszeni goście.