Specjalistyczny sprzęt dla jednostek OSP z terenu Gminy Żarnów

Dodano: środa, 30 maja 2018

Gmina Żarnów z kolejnym dofinansowaniem. Tym razem znaleźliśmy się wśród 173 miast i gmin województwa łódzkiego, którym przyznano dotację celową na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego i drogowego, niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Żarnów.

Wniosek o dofinansowanie zakładał zakup sprzętu dla trzech jednostek: OSP Żarnów, OSP Skórkowice oraz OSP Chełsty – m.in. toreb ratowniczych, defibrylatorów, zestawów podpór stabilizacyjnych, agregatów prądotwórczych, detektorów napięcia oraz latarek akumulatorowych za kwotę 47 916,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości – Program I, Priorytet IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Ostateczna informacja o wysokości dofinansowania zostanie opublikowana w miesiącu czerwcu br.

Zakupiony sprzęt stanowić będzie konieczne uzupełnienie oraz rozszerzenie istniejącej bazy sprzętowej jednostek i wpłynie na znaczną poprawę bezpieczeństwa podczas niesienia pomocy poszkodowanym.