Spotkanie informacyjne dotyczące projektów z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej

Dodano: piątek, 13 maja 2011

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Piotrkowie rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych w powiatach objętych działaniem Ośrodka.

Spotkania dotyczą tworzenia projektów z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich w ramach tzw. „małych grantów”. Projekty o wartości do 50 tys. zł w konkursach POKL, Działanie 7.3 i 6.3 to doskonałe narzędzie, dzięki któremu lokalne środowiska mogą wpłynąć na rozwój swoich gmin. Szczegółowe informacje na temat obu konkursów, typów działań, zasad tworzenia projektów zgodnie z nowymi wytycznymi zostanie zaprezentowane podczas spotkania, które odbędzie się 17 maja 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a.

Wszystkich projektodawców zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: info_piotrkowtrybunalski@roefs.pl lub szkolenia_piotrkowtrybunalski@roefs.pl lub faksem na nr 44/  647-12-53

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 44/  647-12-53

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Małgorzata Kociniak
Specjalista ds. Informacji i Promocji ROEFS w Piotrkowie Trybunalskim

Program spotkania oraz karta zgłoszenia znajdują się w załączeniu…