Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego…

Dodano: sobota, 26 marca 2011

Jeśli twój dowód osobisty został wydany w 2001 roku, to koniecznie sprawdź czy jest nadal ważny. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że dowody osobiste wydane w 2001 roku tracą ważność jeszcze w tym roku. Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane osobom niepełnoletnim w 2006 roku (czyli 5-letnie dowody osobiste).

Dowody osobiste są wydawane osobom pełnoletnim na okres 10 lat. Natomiast dowody osobiste dla osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia ważne są 5 lat od daty wydania. Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. Data, do kiedy dokument pozostaje ważny – jest określona na dowodzie osobistym (pod informacją o numerze dowodu osobistego).

Należy zawsze pamiętać o konieczności sprawdzenia terminu ważności dowodu osobistego. Wniosek o wymianę dowodu trzeba złożyć w swoim urzędzie 30 dni przed upływem terminu jego ważności!
Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć następujące dokumenty:

  • odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa;
  • oraz dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Uwaga: Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisu aktu stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m.in. w kontaktach z urzędem. Taki dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym, ponieważ nie można się nim dłużej posługiwać. Nie załatwimy żadnych spraw w urzędzie czy na poczcie w kwestiach wymagających weryfikacji tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego czy dokonaniem zakupu ratalnego.

Przypominamy także, że książeczkowe dowody osobiste (stare, zielone książeczki) definitywnie straciły już swoją ważność. Można się było nimi posługiwać tylko do 31 marca 2008 roku.

Źródło: opocznianie.pl