Sukces żarnowskich uczniów w powiatowym konkursie plastycznym o tematyce pożarniczej

Dodano: czwartek, 26 kwietnia 2012

29 marca 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się podsumowanie eliminacji powiatowych Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”, którego organizatorem na szczeblu wojewódzkim jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Łodzi oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Konkurs ten adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wieku od 5 do 16 lat oraz dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, wychowanków warsztatów i ośrodków terapii zajęciowej. Uczestnicy konkursu w swoich pracach mieli za zadanie pokazać różnorodność i wszechstronność działań zawodu strażaka podczas pełnienia trudnej i niebezpiecznej służby. Bardzo istotnym było też pokazanie znaczenia pracy strażaków dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi.

Miło nam zakomunikować, że aż 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żarnowie zostało wyróżnionych i nagrodzonych. Na podstawie regulaminu Konkursu Plastycznego jury eliminacji powiatowych w składzie: przewodniczący – st. kpt. Mariusz Jędrasik, sekretarz – Monika Bakalarz oraz członkowie: dh Marian Kłobucki, Barbara Kalinowska, Wiesława Reruch, Bożena Szmitka i Lidia Szymocha po dokonaniu oceny prac zakwalifikowano do eliminacji wojewódzkich następujące prace uczestników:

 I grupa wiekowa (młodsza)

1. Milena Maciok – Szkoła Podstawowa w Stoku

2. Marta Grabowska – Szkoła Podstawowa w Paradyżu

3. Karolina Fidelus – Szkoła Podstawowa w Żarnowie
4. Nikola Kamińska – Szkoła Podstawowa w Żarnowie
5. Julia Kuleta – Szkoła Podstawowa w Żarnowie

 

II grupa wiekowa (średnia)

1. Michał Lorenta – Szkoła Podstawowa w Drzewicy

2. Marlena Nowak – Szkoła Podstawowa w Radzicach Dużych

3. Patrycja Kowalska – Szkoła Podstawowa w Żarnowie

4. Patrycja Stołek – Szkoła Podstawowa w Stoku

5. Wiktoria Korecka – Szkoła Podstawowa w Żarnowie

 

III grupa wiekowa (starsza)

1. Adrianna Węglarska – Gimnazjum w Szadkowicach

2. Izabela Bugała – Gimnazjum w Żarnowie

3. Karolina Abratkiewicz – Gimnazjum w Mniszkowie

4. Agnieszka Pacyniak – Gimnazjum w Żarnowie

5. Paulina Zawada – Gimnazjum w Poświętnem

 IV grupa wiekowa (wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, warsztatów i ośrodków terapii zajęciowej)

1. Wojciech Nita – WTZ w Drzewicy

2. Joanna Zugaj – WTZ w Drzewicy

3. Karolina Dudzińska – Zespół Szkół im. Jana Brzechwy w Opocznie

4. Weronika Grabowska – Szkoła Podstawowa w Żarnowie

5. Ewa Białek – WTZ w Drzewicy

Bardzo serdecznie gratulujemy uczniom żarnowskich szkół…