Przejdź do treści

Szlak romański

01szlakromSzlak romański jest propozycją ogólnopolskiej trasy turystycznej związanej z początkami państwa polskiego oraz Europejskim Dziedzictwem Kulturowym. Ten kulturowo-historyczny szlak obejmuje swoim zasięgiem dwanaście polskich województw, na terenie których znajduje się sto kilkadziesiąt zabytków romańskich lub ich reliktów. Ze względu na ogromny obszar przebiegu trasy kończącej się poza granicami kraju z podobnymi szlakami kulturowymi- w Niemczech, Danii, Szwecji, Czechach i na Słowacji, szlak podzielony jest na krótsze regionalne odcinki, które turyści lub pielgrzymi mogą zwiedzić podczas weekendowych wycieczek.
 
Jako jeden z czterech najważniejszych Europejskich Szlaków Kulturowych w regionie Szlak romański jest jednym z priorytetów rozwoju turystyki celowej w oparciu o zabytki Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. Szlak istnieje od  2001 r. a w Województwie łódzkim  składają się na niego oznakowane zabytki romańskie w Sulejowie – Podlasztorzu, Tumie, Strońsku, Żarnowie i Inowłodzu. Dotychczas tablicami z logo szlaku oznakowano około dwudziestu zabytków romańskich w województwach – wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim.