Unijne środki na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Dodano: poniedziałek, 14 grudnia 2009

W dniu 28 grudnia 2009 r. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działającego na terenie gmin: Bliżyn, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Białaczów, Paradyż, Żarnów.

Wnioski należy składać bezpośredniow siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie w pon., śr.,pt w godz. 8.00-16.00, we wt., czw. w godz. 8.00 – 19.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 26.01.2010 roku o godzinie 16.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” www.uzrodel.pl.
Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru udostępnione są na stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” oraz do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” w pon., śr., pt w godz. 8.00 – 16.00., we wt., czw. w godz. 8.00 – 19.00.
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2009 roku wynosi 530.000 zł.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”, ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, 26-200 Końskie , tel. (041) 375 95 33, e-mail: uzrodel@uzrodel.pl.