Uroczyste otwarcie nowej placówki kulturalnej w gminie – biblioteki w Skórkowicach

Dodano: czwartek, 20 sierpnia 2015

Przed 150 laty we wsi Skórkowice wzniesiono okazały obiekt, który przeznaczono na siedzibę szkoły elementarnej, którą w latach międzywojennych nazwano powszechną, a po II wojnie światowej – podstawową. Do końca lat osiemdziesiątych obiekt tętnił życiem, bowiem był siedzibą prężnie działającej placówki oświatowej. Z upływem lat budynek był w coraz gorszym stanie technicznym. Próby odbudowy obiektu okazały się bezowocne. W konsekwencji prace na budowie zaniechano, a szkołę przeniesiono do pobliskiego Klewa. Obiekt stał się zapomnianą ruiną bez stropów i dachu, w którym nawet …rosły drzewa.

Jesienią 2013 r. wykorzystując szansę pozyskania środków z MKiDN w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek” został napisany wniosek, który otrzymał pozytywną opinię i tak rozpoczęto prace przy odbudowie i rozbudowie gmachu, przeznaczonego na miejscową filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie.

Efekt wszelkich prac przeszedł najśmielsze oczekiwania. Powstał piękny gmach, będący prawdziwą wizytówką nie tylko samych Skórkowic, ale również całej Gminy Żarnów. Koszt całkowity budowy wyniósł 1.045.793,59 zł. w tym dotacja MKiDN 805.319,00 zł. a wkład własny tylko 240.474,59 zł. W dniach 29 i 30 maja 2015 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku połączona z festynem rodzinnym.

Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. W pierwszym dniu po poświęceniu budynku przez miejscowego proboszcza – ks. Józefa Dujko, goście mogli obejrzeć nowy lokal i towarzyszące temu wystawy biblioteczne. A jest co oglądać i podziwiać, o czym świadczą zamieszczone poniżej fotografie.

Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ok. 500m2, w tym mieści się: wypożyczalnia, czytelnia z salą widowiskową, sala komputerowa, kącik dla malucha, izba regionalna, której opiekunem jest Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich 18 Plus ze Skórkowic oraz zaplecze kuchenne. Dla zwiedzających przygotowano też wystawę „Wspomnienia niebieskiego mundurka, czyli pamiątki szkolnictwa z przeszło stu lat w Polsce” przygotowaną przez Przemysława Ciszewskiego – emerytowanego nauczyciela, historyka i kolekcjonera pamiątek. Następnie w części historycznej z cyklu „Żarnowskie spotkania z historią” wójt gminy Krzysztof Nawrocki przedstawił prezentację multimedialną poświęconą nieznanym dziejom Skórkowic i historii 25 pułku piechoty Armii Krajowej, a później odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Diablą Górą `2014”. W części poetycko-muzycznej zatytułowanej „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II” swoje wiersze prezentowała znana wszystkim poetka Irena Plucińska w towarzystwie miejscowego dziecięcego kółka muzycznego pod kierunkiem Jana Czerskiego, które zagrało i wyśpiewało kilka ulubionych pieśni papieża. Spotkanie poetyckie zakończyła pani Teresa Żurawska, debiutująca poetka, która przedstawiła kilka swoich wierszy. I tak w atmosferze nostalgii i wzruszenia zakończono pierwszy dzień uroczystości.

Drugi dzień rozpoczął się uroczystym przecięciem wstęgi przez zaproszonych gości m.in. posła Roberta Telusa, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi – Barbarę Czajkę, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie – Andrzeja Śliwkę, przedstawicieli władz starostwa opoczyńskiego, wójta gminy. Z ust gości popłynęło wiele serdecznych słów i podziękowań dla wójta, sekretarza, skarbnik, rady gminy, bibliotekarek, działu inwestycji UG, ale też wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego obiektu.

Następnie obejrzano prezentację multimedialną o prawie 60-cioletniej „Historii działalności Filii Biblioteki Publicznej w Skórkowicach”. W części artystycznej wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej w Klewie w spektaklu teatralnym „Książe szuka żony”. Ostatnim punktem programu był koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej, działającej przy GBP w Żarnowie pod kierunkiem Wojciecha Turka. I tak zakończono część oficjalną. Piękna słoneczna pogoda zachęcała do udziału dzieci i młodzież w zabawach plenerowych. Wierzymy, że ta nowo otwarta placówka kulturalna spełni oczekiwania miejscowej społeczności, zainspiruje do podejmowania szeregu działań i dobrze przysłuży się krzewieniu kultury.

Tekst: GBP w Żarnowie