Uroczystości jubileuszowe Złotych Godów po raz kolejny w Żarnowie

Dodano: czwartek, 20 sierpnia 2015

W sobotę, 02 maja 2015 r., odbyła się wzruszająca i niecodzienna uroczystość – jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego par z terenu naszej gminy. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 1000 Mszą Świętą w kościele pw. św. Mikołaja w intencji Dostojnych Jubilatów, podczas której odnowiono złożony ponad pół wieku temu Sakrament Małżeństwa. Mszę św. celebrował i wzruszającą homilię wygłosił proboszcz żarnowskiej parafii – ks. kan. Jan Dereń.

Po mszy świętej miała miejsce świecka część uroczystości, która odbyła się w Domu Kultury w Żarnowie. Tym razem siedem par zostało odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Warto w tym miejscu wyjaśnić, że medal ten można otrzymać jedynie raz w życiu, a niezbędnym ku temu warunkiem jest udokumentowany, ponad pięćdziesięcioletni staż małżeński. W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Urząd Stanu Cywilnego występuje, za pośrednictwem Wojewody, do Prezydenta RP o nadanie wyżej wspomnianego medalu. Niezmiernie istotna jest w tej procedurze rola samych jubilatów, oraz ich rodzin, którzy powinni wystąpić do tutejszego USC z inicjatywą.

Pary, które otrzymały Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to Państwo: Marianna i Henryk Stańczykowie ze Straszowej Woli (data ślubu 15.11.1958 r.), Stanisława i Marian Wójcikowie ze Zdyszewic (10.02.1959 r.), Marianna i Jan Szymaszek ze Straszowej Woli (28.08.1959 r.), Czesława i Henryk Leśniewscy z Ruszenic (16.05.1964 r.), Janina i Waldemar Chałubińscy z Żarnowa (08.08.1964 r.), Janina i Stanisław Szymańscy z Sielca (22.08.1964 r.) oraz Natalia i Tadeusz Owczarek z Soczówek (24.10.1964 r.). Niestety ostatnia para jubilatów nie brała udziału w uroczystości. W najbliższej przyszłości Wójt Gminy Żarnów wręczy Państwu Owczarkom przyznane medale oraz legitymacje. Wyjątkowym jubileuszem pożycia małżeńskiego mogą poszczycić się w tym roku Państwo Irena i Stanisław Ratajowie z Paszkowic, którzy ślub kościelny zawarli w lutym 1950 r., a cywilny 19.10.1951 r.

W tym podniosłym dniu Dostojnym Jubilatom licznie towarzyszyli członkowie najbliższej rodziny. Gospodarzem uroczystości był Krzysztof Nawrocki, Wójt Gminy, a także Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Żarnowie. Jubilaci najpierw złożyli sobie podziękowanie za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę oraz odnowili przyrzeczenia, aby ich małżeństwo było nadal szczęśliwe. Następnie, wszyscy obecni jubilaci, oprócz Państwa Ratajów, którzy swoje medale otrzymali przy okazji jubileuszu Złotych Godów, z rąk Wójta Gminy odebrali przyznane im przez Prezydenta RP medale. Jubilatom oprócz Wójta Gminy, życzenia złożyła Pani Elżbieta Przybył, Kierownik Referatu Organizacyjno–Społecznego, jednocześnie Zastępca Kierownika USC w Żarnowie, która wręczyła im legitymacje przyznane przez Prezydenta RP. Dodatkowo jubilaci Złotych, Szmaragdowych i Żelaznych Godów otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne wystosowane przez Wójta Gminy oraz kwiaty.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny. Wzięła w nim udział Wiktoria Korecka, uczennica Gimnazjum im. 25 p. p. Armii Krajowej w Żarnowie oraz nauczyciel tej szkoły – Pan Adam Bociek i absolwent żarnowskiego gimnazjum Mateusz Jędrasik.

Później Jubilatom wykonano pamiątkowe zdjęcie. Zostali oni zaproszeni do stołów na skromny poczęstunek. Przygotowano tort, którym częstowano wszystkich obecnych. Wzniesiono toast szampanem i odśpiewano życzenia „Sto lat”.