Uroczystości szkolne…

Dodano: poniedziałek, 10 stycznia 2011

W ostatnim czasie odbyły się spotkania wigilijne we wszystkich szkołach funkcjonujących w gminie Żarnów. Zarówno w Szkole Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie, Szkole Podstawowej w Klewie, a także w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej oraz Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie uczniowie prezentowali tradycyjne „Jasełka” lub inne programy artystyczne, nawiązujące do bożonarodzeniowej symboliki. We wszystkich uroczystościach wzięli udział księża, w Żarnowie – ks. kan. Jan Dereń, ks. kan. Jan Kruk i ks. Damian Drabikowski, a w Klewie – ks. Zbigniew Michrowski, wikary parafii św. Łukasza w Skórkowicach.

Nieco odmienny charakter miała uroczystość w żarnowskim gimnazjum. Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz młodzież żegnała dotychczasowego dyrektora szkoły – Krzysztofa Nawrockiego, który startował w wyborach samorządowych na wójta gminy Żarnów i od 3 grudnia 2010 roku pełni to zaszczytne stanowisko. Uroczystość prowadziła p.o. dyrektora szkoły Izabela Wesołowska. Krzysztof Nawrocki serdecznie dziękował za wieloletnią współpracę wszystkim członkom szkolnej społeczności – nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom oraz uczniom. Symbolicznie pożegnał się ze szkolnym sztandarem. Jednocześnie wszystkim uczestnikom uroczystości ofiarował upominki, a było to 300 szt. kalkulatorów z okolicznościowym napisem z podziękowaniem za współpracę. Upominki trafiły również do nauczycieli i uczniów gimnazjum w Klewie. Wszystkie spotkania odbywały się w podniosłej, świątecznej atmosferze. Po każdym z nich dzielono się opłatkiem i składano sobie noworoczne życzenia.