Przejdź do treści

Informator telefoniczny Urzędu Gminy


Informator telefoniczny urzędu
/ numeracja i oznaczenie pomieszczeń
w Urzędzie Gminy Żarnów

Telefon do urzędu (44) 75 77 055

 

stanowisko

Numer tel. wewnętrzny

Numer pokoju

piętro

Centrum informatyczne

23

4

parter

Ochrona Środowiska

33

5

parter

Podatki

28

6

parter

Kasa

29

7

parter

Kierownik Referatu POŚK

34

8

parter

Gospodarka Komunalna / Gospodarka Przestrzenna

26

9

parter

Wójt Gminy Żarnów

12

10

I

Sekretariat

10

11

I

Zastępca Wójta Gminy Żarnów / Kierownik Referatu
Organizacyjno-Społecznego

17

12

I

Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

15

14

I

Obsługa Rady Gminy Żarnów

16

15

I

Inspektor Ochrony Danych

16

15

I

Gospodarka Nieruchomościami

16

15

I

Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej

25

16

I

Sprawy kadrowe i organizacyjne

18

17

I

Promocja Gminy /Sport /Turystyka

18

17

I

Inwestycje i Zamówienia Publiczne

21

18

I

Gospodarka Wodno-Kanalizacyjna

14

18

I

Płace

30

19

I

Księgowość

27

20

I

Urząd Stanu Cywilnego

20

21

I

Ewidencja Ludności

22

22

I

Oświata

24

24

I

Skarbnik

31

25

I