Przejdź do treści

Komisje Rady Gminy

Składy Komisji Rady Gminy Żarnów 

Kadencja 2018 – 2023

dekoracyjna-linia-21693957

Komisja Rewizyjna

Kubiszewski Marek – Przewodniczący

Bubis Mirosław – Członek

Czyżykowski Leszek – Członek

Grodzicka Joanna – Członek

Kwiecień Małgorzata – Członek

Twardowski Piotr – Członek

Wojciechowska Anna – Członek

dekoracyjna-linia-21693957

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Szulc Robert – Przewodniczący

Błażejewski Sławomir – Członek

Borończyk Paweł – Członek

Bubis Mirosław – Członek

Bucewka Grażyna – Członek

Czyżykowski Leszek – Członek

Kubiszewski Marek – Członek

Kwiatkowska Olga – Członek

Kwiecień Małgorzata – Członek

Ściubeł Arkadiusz – Członek

Wojciechowska Anna – Członek

dekoracyjna-linia-21693957

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Zdrowia

Twardowski Piotr – Przewodniczący

Adamczyk Sylwester – Członek

Kwiatkowska Olga – Członek

Stępień Marzena – Członek

Szulc Robert – Członek

Ściubeł Arkadiusz – Członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Adamczyk Sylwester – Przewodniczący

Borończyk Paweł – Członek

Stępień Marzena – Członek

dekoracyjna-linia-21693957