Ustanowienie Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego

Dodano: poniedziałek, 09 stycznia 2017

Odznaka Krajoznawcza Powiatu Opoczyńskiego ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żarnowie z okazji 110. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Roku Krajoznawstwa Polskiego ogłoszonego przez ZG PTTK w Warszawie. Odznaka powstała w porozumieniu i z pomocą Powiatu Opoczyńskiego.

Oddział w Żarnowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego opracował regulamin i zaproponował wzór graficzny Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego. Odznaka powstała przy wsparciu finansowym powiatu, co przyniosło konkretne efekty w postaci druku regulaminu, książeczki potwierdzeń terenowych, a przede wszystkim metalowych odznak w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym. Warto podkreślić, że celem wprowadzenia odznaki jest popularyzacja powiatu opoczyńskiego, zachęcenie turystów z regionu i kraju do poznawania historii, zwiedzania zabytków architektury i przyrody, miejsc pamięci narodowej i innych obiektów krajoznawczych godnych uwagi.

Impulsem do ustanowienia odznaki był ogłoszony przez ZG PTTK w Warszawie „Rok Krajoznawstwa Polskiego” i obchodzona w tym roku rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 – 2016), prekursora PTTK. Szczegółowe zasady zdobywania odznaki określa regulamin, który będzie wkrótce opublikowany na stronie internetowej naszego oddziału. Odznakę będzie można zdobywać począwszy od 1 stycznia 2017 r. za zwiedzanie obiektów położonych na terenie dwóch miast: Opoczna i Drzewicy oraz gmin powiatu opoczyńskiego . Na pierwszy stopień (brązowy) trzeba będzie zwiedzić jedno z dwóch miast oraz dwie gminy. W każdym przypadku warunkiem zaliczenia jest przynajmniej 5 wybranych obiektów, zdaniem autorów najciekawszych i reprezentatywnych dla poszczególnych miast i gmin.

W ciągu roku będzie można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Jak z tego warunku wynika, do zdobycia złotego stopnia odznaki potrzeba, co najmniej trzech lat i potwierdzenia zwiedzenia wszystkich obiektów i gmin powiatu opoczyńskiego. Potwierdzenia np. w postaci pieczątek, biletów wstępu, fotografii wykonanych na tle zwiedzanego obiektu itp. zbieramy w książeczce odznaki lub samodzielnie opracowanej kroniki, nie zapominając o krótkich opisach.

W celu większego zainteresowania historią powiatu i miejscami ciekawymi pod względem krajoznawczym Oddział PTTK w Żarnowie chce opracować i wydać „Kanon krajoznawczy powiatu opoczyńskiego”, co w znacznym stopniu ułatwi poznawanie w/wym. obszaru. Wydanie kanonu będzie możliwe dzięki pomocy Muzeum Regionalnego w Opocznie, którego pracownicy na czele z dyrektorem Adamem Grabowskim są już zaangażowani w pracach przy tym wydawnictwie. Turyści i krajoznawcy będą wdzięczni za tę pomoc dydaktyczną i z pewnością dowiedzą się z niego wielu informacji o swych „małych ojczyznach”.

Regulamin Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego

Poniżej – szczegółowy regulamin odznaki (w plikach JPEG). Kliknij, aby powiększyć…