Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Dodano: czwartek, 14 listopada 2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o którego środki zamierza ubiegać się Gmina Żarnów. W tym celu gmina zobowiązana jest przygotować „Inwentaryzację odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Żarnów”-jako załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie złożonych deklaracji rolników zostanie sporządzona inwentaryzacja i tym samym wyłącznie rolnicy, którzy złożą deklaracje będą uprawnieni do nieodpłatnego przekazania ww. odpadów.

Prosimy wszystkich zainteresowanych rolników o zapoznanie się z poniższą deklaracją (w załączeniu), o wypełnienie jej i dostarczenie do Urzędu Gminy Żarnów w terminie do 29 listopada 2019 roku, pokój nr 4.

W przypadku gdy gmina uzyska dofinansowanie, wskazane odpady zostaną odebrane nieodpłatnie pod warunkiem, że zostaną dostarczone przez ich właścicieli ze wskazanym terminie i miejscu.

Pliki do pobrania:
                                   Informacja
                                   Załącznik

PROSIMY O MOŻLIWIE PRECYZYJNE OSZACOWANIE MASY POSZCZEGÓLNYCH ODPADÓW!