Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Dodano: czwartek, 18 lutego 2021

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a szczególnie rolników Gmina Żarnów usunęła odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej było możliwe dzięki dotacji uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla zadania pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Wartość ogólna zadania: 7 233,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie: 7 232,00 zł

Łączna suma odpadów pochodzących z działalności rolniczej, która została zutylizowana to 14,660 Mg.

W związku z realizacją przedsięwzięcia rozwiązane zostały problemy z utylizacją folii rolniczych oraz innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Bezpośrednio został rozwiązany problem z brakiem możliwości usuwania odpadów z działalności rolniczej mieszkańców Gminy Żarnów. Jednocześnie zostały rozwiązane problemy pośrednie tj.: zmniejszeniu uległa ilość śmieci spalanych w domowych piecach, co pozytywnie wpłynie na poprawę środowiska naturalnego oraz jakość powietrza na terenie Gminy Żarnów.