Utworzenie ogólnodostępnych placów zabaw w sołectwach: Bronów, Budków i Chełsty

Dodano: wtorek, 13 listopada 2018

Gmina Żarnów uzyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 w formie dotacji celowej w wysokości po 5 000,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie n/w zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

W ramach projektu zrealizowano zadania pn.: „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w  sołectwie Bronów”, „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Budków” oraz „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Chełsty”.

W ramach zadań dostarczono i zamontowano w każdej z w/w miejscowości obiekty małej architektury, tj.: karuzelę obrotową, huśtawkę wahadłową pojedynczą i huśtawkę wagową.

Dzięki utworzeniu placów zabaw maluchy zyskały miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Dzieci poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsca te przyczynią się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami.

Dobrze wyposażone place zabaw przyczynią się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu, wpłyną na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoją potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie tych terenów wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy. Projekt przyczyni się więc do poprawy warunków życia najmłodszych mieszkańców sołectwa.