Utworzenie „Pracowni Młodego Przyrodnika” w Szkole Podstawowej w Klewie

Dodano: poniedziałek, 15 września 2014

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Żarnów pozyskała środki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Klewie.  Projekt został złożony w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚIGW w Łodzi – „Moja wymarzona ekopracownia”, zostało on pozytywnie oceniony i Uchwałą Zarządu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 27.868,00 zł, czyli aż 95% wartości kosztu całkowitego zadania.

Z pozyskanych środków oraz wkładu własnego gminy zostanie gruntownie zmodernizowana sala lekcyjna – zostaną zakupione nowe ławki, krzesła, meble, pomoce dydaktyczne (np. mikroskopy, mapy, modele przyrodnicze itp.). W nowoczesnej klasie znajdzie się również laptop, tablica multimedialna wraz z rzutnikiem.  Zostało wymienione oświetlenie, zakupiono rolety, kwiaty doniczkowe, wykładzinę podłogową oraz fototapetę. Niewątpliwą atrakcją będzie utworzenie w ekopracowni dużego akwarium, którym będą opiekowali się uczniowie. 

WFOSiGW