V edycja Konkursu „EKOBELFRY” o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi

Dodano: środa, 06 maja 2015

Zapraszamy do udziału w V edycji Konkursu „EKOBELFRY” o nagrodę WFOŚiGW w Łodzi.
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie w roku szkolnym 2014/2015.

Do Konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół oraz szkoły specjalne i ośrodki szkolno – wychowawcze z terenu woj. łódzkiego.

Konkurs jest ogłaszany w następujących kategoriach:

  • EkoBelfer – nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele nauk przyrodniczych;
  • EkoSzkoła – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół, szkoły specjalne i ośrodki szkolno – wychowawcze.

Terminarz V edycji Konkursu „EKOBELFRY”:

  • przyjmowanie kart zgłoszeniowych – do 30 czerwca 2015 r.
  • rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów – do 30 września 2015 r.
  • uroczystość podsumowania konkursu – do 31 grudnia 2015 r.

Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 95.000,00 zł.

Do pobrania:

Więcej infomacji na temat Konkursu udziela Zespół ds. Promocji:

Wiesława Szczawińska, tel. 42 663 41 97, e-mail: wszczawinska@wfosigw.lodz.pl

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

WFOSiGW