V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w Żarnowie

Dodano: sobota, 05 kwietnia 2014

W ostatnim czasie w Gimnazjum w Żarnowie odbył się w gimnazjum V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Konkurs po raz kolejny objęty został patronatem Starosty Opoczyńskiego. W konkursie uczestniczy przedstawiciel wydawnictwa Macmillan – Przemysława Karwackiego, który – jak co roku – przeprowadził konsultacje metodyczne dla nauczycieli – opiekunów uczestników konkursu. W konkursie wzięło udział 22 uczniów z pięciu gimnazjów powiatu opoczyńskiego: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy, ZSS nr 3 w Opocznie, Gimnazjum w Paradyżu, Prywatnego Gimnazjum w Opocznie oraz z Gimnazjum w Żarnowie. Uczniowie pisali test składający się z 13 różnorodnych pytań, w tym zadań multimedialnych, sprawdzających ich wiedzę z zakresu objętego zagadnieniami dotyczącymi wybranych krajów obszaru anglojęzycznego. Laureatem pierwszego miejsca został uczeń Gimnazjum w Żarnowie Mateusz Kubiszewski. Miejsce drugie zajął Daniel Zalega z Gimnazjum nr 3 w Opocznie, zaś miejsce trzecie przypadło w udziale Konradowi Kłuskowi, uczniowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Drzewicy. Gratulujemy wygranym i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu.