VI Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Opocznie

Dodano: niedziela, 19 maja 2019

We wtorek 14 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyły się VI Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków połączone z podsumowaniem konkursów ogłoszonych z tej okazji . Nowa formuła obchodów zakłada prezentację w każdym kolejnym roku jednej z gmin powiatu opoczyńskiego. Tym razem była to gmina Białaczów, którą promowała młodzież szkolna, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, przedstawicielki Towarzystwa Przyjaciół Petrykóz, a na koniec uczniowie szkół białaczowskich – występując w programie ukazującym postać marszałka Sejmu Czteroletniego Stanisława Małachowskiego, silnie związanego z Białaczowem. Młodzi artyści pokazali też historię uchwalenia Konstytucji 3- Maja. Ważnym elementem uroczystości było ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów laureatom konkursów : plastycznego, fotograficznego i jednego wiersza. Zgodnie z założeniem wszystkie konkursy promować miały zabytki i dziedzictwo powiatu opoczyńskiego.

kliknij, aby powiększyć

Miło poinformować, że wśród laureatów znaleźli się członkowie Oddziału PTTK w Żarnowie. W konkursie plastycznym I miejsce zdobyła praca Jagody Bakalarz – członka SKKT- PTTK przy SP w Żarnowie, w konkursie fotograficznym wyróżniono Joannę Świątek – opiekunkę SKKT – PTTK przy SP w Białaczowie. W konkursie jednego wiersza laureatami okazali się członkowie Koła Terenowego PTTK w Żarnowie : Przemysław Ciszewski – I miejsce i Grażyna Szafińska – III miejsce. Tytuły nagrodzonych utworów poetyckich to: „ Bożnica w Opocznie” i „Bądź nam pozdrowiona”. Organizatorzy zapewnili dla wszystkich, którzy wzięli udział w konkursach, materiały krajoznawcze dotyczące regionu Opoczyńskiego. Podkreślić należy, że w konkursach wzięło udział ok. 200 osób, dzieci, młodzież szkolna i dorośli. Impreza przyczyniła się do promocji regionu i zwiększyła zainteresowanie zabytkami i dziedzictwem powiatu opoczyńskiego. Zakończeniem obchodów był poczęstunek, przy którym uczestnicy mogli wymienić się swymi spostrzeżeniami z imprezy. Kilka zdjęć z uroczystości wykonanych przez kol. Barbarę Ciszewską, ilustrują to ważne wydarzenie kulturalne.

Galeria zdjęć na Facebooku, dostępna, klikając TUTAJ

Włodzimierz Szafiński