Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze KS Kasztelan Żarnów

Dodano: poniedziałek, 04 lutego 2019

W imieniu Zarządu Klubu Sportowego Kasztelan Żarnów bardzo serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się już w piątek, 08 lutego 2019 r. o godz.18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu.
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  3. Uchwalenie absolutorium.
  4. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  5. Wolne wnioski.

Zapraszamy wszystkich działaczy, przyjaciół i sympatyków sportu, którzy chcieliby pomóc w prowadzeniu działalności klubu piłkarskiego w Żarnowie…