Ważna informacja o zakupie preferencyjnym węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Żarnów

Dodano: poniedziałek, 16 stycznia 2023

Wójt Gminy Żarnów informuje, że dostawy do mieszkańców, które złożyły wniosek o zakup węgla po preferencyjnych cenach realizowane są na bieżąco w kolejności złożenia wniosku. W sumie przez gminę zakupione zostało ponad 500 ton węgla i planowane są kolejne dostawy. Dokładamy wszelkich starań aby jak najszybciej zrealizować zapotrzebowanie mieszkańców na węgiel dlatego jesteśmy w stałym kontakcie z PGG S.A.

Aktualnie realizujemy zamówienia z Polskiej Grupy Górniczej oddziału KWK Row z siedzibą w Rybniku z kopalni:

  • Jankowice,
  • Chwałowice,
  • Marcel

Węgiel z tych kopalni cechuje się wysoką jakością, doskonałymi wartościami opałowymi oraz spełnia wymagania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Przypomnijmy, że pracownik Urzędu Gminy skontaktuje się telefonicznie z Wnioskodawcą w celu udzielenia informacji o prawidłowo zweryfikowanym wniosku oraz kiedy należy dokonać wpłaty za węgiel. Po dokonanej wpłacie mieszkaniec otrzyma fakturę zakupu uprawniającą do odbioru węgla ze składu wskazanego przez gminę, tj. MASART Krzysztof Smak w spadku ul. Opoczyńska 6, 26-330 Żarnów

Uwaga! Firma nie pobiera jakichkolwiek opłat z tytułu dystrybucji paliwa stałego pod adres zamieszkania wskazany na fakturze. Cena, którą mieszkańcy zapłacą za węgiel, tj. 2.000 zł brutto za 1 tonę i zawiera również transport surowca na posesję mieszkańca.

Ponadto informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego możliwe jest przeniesienie niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na zakup paliwa stałego na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.).

Tym samym mieszkaniec, który do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonał zakupu paliwa stałego albo dokonał zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na drugi okres (od 1 stycznia 2023 roku). Zmiana ta dotyczy również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 44-757 70 55 lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Żarnów w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30).
Gminna sprzedaż węglaMapa Gminy Żarnów