Ważna wiadomość dla hodowców zwierząt w Gminie Żarnów

Dodano: piątek, 16 grudnia 2016

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż każdy posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Obowiązek spisu ma każdy posiadający nawet jedną sztukę zwierzęcia w/w.

Formularz dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl