Ważna wiadomość! Nabór wniosków na uzyskanie dotacji na usuwanie azbestu z terenu Gminy Żarnów

Dodano: piątek, 03 lutego 2023

Wójt Gminy Żarnów informuje o trwającym naborze wniosków na uzyskanie dotacji w 2023 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Żarnów. Tak, jak to było w minionych latach, osoby które są zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu (eternitu) z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do środy, 01 marca 2023 roku w następujących formach:

  1. osobiście – Urząd Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26 – 330 Żarnów – biuro podawcze
  2. e-mailem (skan wypełnionego i podpisanego wniosku) na adres sekretariat@zarnow.eu

Do wniosku należy dołączyć dokumentację zdjęciową w wersji elektronicznej (płyta CD, DVD) lub wysłać na adres e-mailowy: inwestycje@zarnow.eu (należy podpisać wysyłane zdjęcie nazwiskiem oraz adresem osoby wysyłającej) w postaci aktualnych, kolorowych zdjęć obiektów, na których planowany jest demontaż wyrobów zawierających azbest lub miejsc składowania wyrobów zawierających azbest (w przypadku zbierania już zdemontowanych wyrobów azbestowych).

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Żarnów…

W załączeniu: wniosek o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości.

Mapa Gminy Żarnów

Herb Żarnowa