Ważne informacje dla mieszkańców Gminy Żarnów, korzystających z Banku Żywności

Dodano: piątek, 24 czerwca 2016

Gmina Żarnów informuje, że od sierpnia bieżącego roku realizowany będzie kolejny Podprogram w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Ma on na celu zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2016 r. – czerwiec 2017 r.

W ramach realizowanego programu, wzorem lat ubiegłych, wydawane będą przez Bank Żywności w Opocznie, osobom / rodzinom nieodpłatnie artykuły spożywcze. W Podprogramie 2016 wydawane będą:
– artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki),

– artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
– artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe),
– artykuły mięsne (gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa),
– cukier biały
– tłuszcze (olej rzepakowy).

Z pomocy żywnościowej w ramach programu skorzystać będą mogły osoby i rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie, posiadające skierowanie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej, prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowie po skierowania od 1 lipca 2016 r.

Warunkiem uzyskania pomocy żywnościowej będzie spełnianie kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Przy ocenie sytuacji życiowej osoby / rodziny brane będą pod uwagę dochód/dochody uzyskane przez osobę/członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia się o pomoc, a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym zgłaszana jest pomoc. Przykład: Pan Kowalski zgłosił się o pomoc żywnościową w lipcu. W/w utrzymuje się z niewielkiej renty z ZUS. W celu udokumentowania swojej sytuacji finansowej, w/w powinien przedłożyć w Ośrodku odcinek renty za miesiąc czerwiec.

Program realizowany będzie do czerwca 2017 roku, do tego też czasu zachowają ważność wydane skierowania.

Szczegółowe informacje pod nr 44 757 70 36 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.