Ważne ogłoszenie dla uczestników projektu pn.: „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń…”!

Dodano: poniedziałek, 20 stycznia 2020

Drogi Mieszkańcu!

Jeżeli na przełomie grudnia 2019 i stycznia 2020 składałeś deklarację wymiany źródła ciepła to informacja do Ciebie.

Warunkiem zakwalifikowania Twojej deklaracji do wniosku o dofinansowanie jest posiadanie dla Twojego budynku świadectwa charakterystyki energetycznej. Dokument ten możesz zlecić firmie PHIN Inwestycje Sp. z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź, która opracuje także wniosek o dofinansowanie dla Gmin Paradyż i Żarnów, bądź zlecić na własną rękę.

Jeżeli chcesz aby świadectwo opracowała firma PHIN Inwestycje musisz dokonać wpłaty w kwocie 615,00 zł brutto na konto 44 1140 2017 0000 4002 1297 7489. Wpłat należy dokonać najpóźniej do dnia 22.01.2020 r.

Jeżeli chcesz zlecić opracowanie świadectwa na własną rękę, dokument ten musisz dostarczyć do Urzędu Gminy w Żarnowie pokój nr 18 do dnia 24.01.2020 r.

Jeżeli posiadasz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku musisz dostarczyć je do Urzędu Gminy w Żarnowie do dnia 22.01.2020 r. celem jego weryfikacji pod kątem naboru wniosków o dofinansowanie.

Poniżej przedstawiamy wytyczne do świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z regulaminem konkursu:

Ocena energetyczna musi być wykonana dla każdego budynku objętego projektem oraz przeprowadzona przez eksperta posiadającego uprawnienia do opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynku lub czynnego zawodowo audytora.

  • Świadectwo przedstawia stan budynku przed realizacją inwestycji;
  • Świadectwo musi być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej;
  • Ocena energetyczna musi określić moc nowego źródła ciepła, jakie zostanie zainstalowane w budynku;
  • W świadectwie muszą zostać określone dotychczasowe poziomy emisji zanieczyszczeń (CO2, pyłu zawieszonego całkowitego (TSP), NOx) i ich prognozowana redukcja w wyniku realizacji inwestycji, co pozwoli na weryfikację kryteriów dotyczących efektu ekologicznego.

Jeśli budynek nie spełnia minimalnych standardów energetycznych budynku ocena energetyczna, przekracza:

  • 150 kWh/(m2x rok) dla budynków jednorodzinnych,
  • 135 kWh/(m2x rok) dla budynków wielorodzinnych,
  • 95 kWh/(m2x rok) dla budynków użyteczności publicznej

Świadectwo musi dodatkowo zawierać:

  • Zalecenia dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku w zakresie niezbędnym do spełnienia przez budynek ww. minimalnych standardów efektywności energetycznej budynku. Zalecenia wskażą konieczne do wykonania prace termomodernizacyjne, takie jak np. ocieplenie ścian dachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz przedstawić ich szacunkowy koszt.

W takim przypadku koszt opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku będzie wynosił 1 230,00 zł brutto, ze względu na większy zakres opracowania.

Wydatki dotyczące robót niezwiązanych z wymianą źródła ciepła nie mogą przekroczyć 300 PLN za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku, a jednocześnie nie mogą wynosić więcej niż 45 000 PLN dla budynku:

a). wydatki na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i
      ograniczające zapotrzebowania na energię w budynkach, a więc 
      poniesione na prace dotyczące modernizacji energetycznej budynku
      wynikające z oceny energetycznej budynku tj. np.: docieplenie ścian
      zewnętrznych, dachów, stropodachów, stropów, wymiana okien, drzwi
      zewnętrznych,
b).
wydatki niewynikające z oceny energetycznej budynku, niezbędne do
      realizacji projektu (np. instalacja odgromowa, instalacja elektryczna,
      obróbki blacharskie, remont i przebudowa kominów i innych
      elementów konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remont schodów i
      balkonów zewnętrznych).