Ważne wiadomości dla obiorców telewizji analogowej w Gminie Żarnów

Dodano: poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Informujemy, że powszechnie dostępny analogowy sygnał nadawania telewizji naziemnej z dniem 17 czerwca 2013 r. w powiecie opoczyńskim (w tym w Gminie Żarnów) zostanie zastąpiony sygnałem cyfrowym. W związku z tą zmianą odbiorcy posiadający telewizory nieprzystosowane do odbioru cyfrowego nie będą mogli odbierać ogólnodostępnych stacji telewizyjnych. Aby móc odbierać ogólnodostępne programy należy zaopatrzyć się w dekoder lub korzystać z telewizorów , które są przystosowane do odbioru sygnału cyfrowego.

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce polega na zastąpieniu tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 roku. Wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. Cyfrowa technika nadawania sygnału telewizyjnego umożliwi:
– nadawanie większej liczby programów telewizyjnych,
– poprawę jakości obrazu i dźwięku,
– wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television),
– równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (np. w kilku językach oraz dźwięku przestrzennego).

Zaletami nadawania cyfrowego – w porównaniu do nadawania analogowego są:
– możliwość zaoferowania dużo bogatszej oferty programowej;
– uzyskanie poprawy jakości obrazu i dźwięku, zwłaszcza poprzez wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości (HDTV) i dźwięku dookólnego;
– utrzymanie stałej i dobrej jakości obrazu i dźwięku w granicach zasięgu stacji nadawczej (poprzez np. eliminację efektu odbić i innych zakłóceń obrazu);
– nadawanie obrazu w różnych formatach obrazu (dotychczasowym 4:3 lub panoramicznym 16:9);
– równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych oraz danych dodatkowych (np. napisów);
– dostęp do usług dodatkowych, w tym o charakterze interaktywnym, wtedy gdy odbiornik lub STB podłączony jest także do Internetu;
– możliwość odbioru przenośnego i ruchomego.

Jak odbierać
Tradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne nie są zdolne do odbioru emisji cyfrowych. Dlatego odbiór emisji cyfrowych wiąże się z koniecznością zastosowania jednego z dwóch rozwiązań:

1) dołączenie do analogowego odbiornika telewizyjnego odpowiedniego urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego (tj. urządzenia konsumenckiego służącego do odbioru cyfrowych transmisji telewizyjnych), zwanego set-top-boxem (STB) lub popularnie dekoderem;
2) wymiana analogowego odbiornika na cyfrowy, poprzez np. zakup w pełni zintegrowanego i zamkniętego pod względem funkcjonalnym cyfrowego odbiornika telewizyjnego (iDTV).

Pierwsze rozwiązanie charakteryzuje się niższymi kosztami w stosunku do drugiego. Odbiorcy nie będą więc zmuszeni do całkowitej wymiany posiadanego sprzętu odbiorczego, gdyż do odbioru telewizji cyfrowej może być wykorzystywany tradycyjny odbiornik telewizyjny wzbogacony o specjalny zewnętrzny dekoder.
Posiadacze STB bądź telewizorów obsługujących tylko starszy standard kompresji MPEG-2 mogą zakupić moduł CI, który służy do konwersji sygnału zakodowanego w standardzie MPEG-4 do MPEG-2 (posiadany sprzęt musi jednak być wyposażony w gniazdo CI). Niestety występują w tym przypadku pewne ograniczenia – nie wszystkie moduły współpracują ze wszystkimi rodzajami STB – przed zakupem należy się skonsultować ze sprzedawcą. Koszt takiego modułu CI wynosi około 150-200zł.
Użytkownicy posiadający komputer mogą skorzystać z możliwości dokupienia odbiornika telewizji cyfrowej podłączanego np. przez port USB, złącze ExpressCard lub PCI-E. Przy zakupie należy zwracać uwagę na zgodność z przyjętym standardem, podobnie jak w przypadku STB. Jest to rozwiązanie najtańsze, przy założeniu posiadania odpowiedniej anteny i komputera; koszt takiej karty wynosi ok. 100-200zł.

Inne formy odbioru tv cyfrowej:
• Jeżeli obecnie korzystasz z usług operatorów kablowych/satelitarnych i nie jesteś zainteresowany odbiorem programów telewizji naziemnej nie będziesz musiał dokonywać wymiany instalacji antenowej, anteny ani odbiornika.

• TV SAT
• Telewizja satelitarna wykorzystuje nadajniki (tzw. transpondery) umieszczone na sztucznych satelitach Ziemi na orbitach geostacjonarnych i posiada możliwość pokrycia sygnałem dużych obszarów przy użyciu tylko jednego nadajnika. Najpopularniejsze standardy cyfrowej telewizji satelitarnej to standardy DVB-S i DVB-S2.
• TV CAB
• Telewizja kablowa realizowana za pomocą techniki przewodowej (światłowód lub kabel koncentryczny). Poza dystrybucją sygnału telewizyjnego większość rozwiązań w zakresie TV kablowej umożliwia jednocześnie oferowanie abonentom pakietu programów radiowo-telewizyjnych oraz usług internetowych i telefonicznych (tzw. Triple play). Najpopularniejsze standardy cyfrowej telewizji kablowej to standardy DVB-C i DVB-C2, a odbiór tej telewizji (wraz z usługami dodatkowymi) jest możliwy za pomocą odpowiedniego dekodera.
• IPTV
• Internet Protocol Television, jest to technologia umożliwiająca przesyłanie sygnału telewizyjnego w sieciach szerokopasmowych opartych o protokół IP.

Odbiór indywidualny:
Odbiór telewizji cyfrowej nie wymaga instalowania nowych anten odbiorczych, ponieważ sygnał jest nadawany w tym samym paśmie co dotychczasowa telewizja analogowa i może być odbierany przy użyciu dotychczasowej instalacji antenowej.

• Specyfika sygnału telewizji DVB-T pozwala na odbiór programów przy użyciu mniejszych i bardziej przenośnych anten. W pobliżu stacji nadawczych odbiór powinien być możliwy przy użyciu najprostszych anten teleskopowych nawet wewnątrz budynków.

Jak zainstalować antenę
• W większości przypadków nie trzeba będzie instalować nowej anteny, gdyż sygnał z istniejącej anteny UHF powinien być odpowiedniej jakości.

• W przypadku konieczności instalowania/naprawy anteny zewnętrznej pamiętaj, aby w razie problemów zgłosić się do instalatora.
• Jeżeli mieszkasz w bloku, w którym telewizję odbierasz za pomocą antenowej instalacji zbiorowej, to w razie problemów zgłoś się do administratora lub zarządcy budynku.

Gdzie kupić antenę
• Anteny zalicza się do sprzętu RTV. W związku z tym powinien być dostępny w sklepach prowadzących sprzedaż urządzeń elektronicznych.

• Pomocny w doborze anteny jest poradnik Emitela, operatora technicznego multipleksów, dostępny pod adresem: http://www.emitel.pl/jakwybracantene-poradnik.pdf-68518

1 2