Wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Dodano: poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii działając na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. nr 142, poz. 1509) informuje, że na terenie województwa łódzkiego w okresie od 5 do 20 maja 2011 r. (w zależności m. in. od warunków atmosferycznych) przewiduje się dwu-, trzytygodniową wiosenną akcję szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, z wyłączeniem terenów zabudowanych i akwenów wodnych. Szczepienie będzie wykonane metodą zrzutów lotniczych doustnej szczepionki, zatopionej we wnętrzu przynęty – mieszance pokarmowej w kształcie ściętego stożka, koloru zielono-brunatnego o wymiarach 3,9 cm x 3,5 cm x 1,5 cm, o zapachu rybnym – w ilości 20 dawek na km2. Obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przynęt ze szczepionką. W każdym przypadku przynęta ze szczepionką nie może być konsumowana przez ludzi.

Przedmiotowa informacja winna być przekazana dzieciom przez rodziców bądź opiekunów. W okresie trzech tygodni od daty wyłożenia szczepionki należy zachować spokój i ograniczyć – w miarę możliwości – przebywanie w kompleksach leśnych województwa łódzkiego osób oraz zwierząt towarzyszących człowiekowi. Wszelkie dodatkowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi pod numerami telefonów: (42) 635-14-00, (42) 635-14-01 lub (42) 635-14-09 lub w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii na terenie woj. łódzkiego. Przypominamy, iż Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opocznie znajduje się na ul. Staromiejskiej 35 (tel. 44 755-23-14; e-mail: opoczno.piw@wetgiw.gov.pl).

Pamiętajmy, że wścieklizna jest śmiertelną chorobą zakaźną o ostrym przebiegu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Źródłem zakażenia są chore na wściekliznę zwierzęta dzikie oraz domowe.

 Jednocześnie przypominamy o obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.