Wkrótce sztandar dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Topolicach

Dodano: środa, 11 czerwca 2014

W bieżącej kadencji samorządu nastąpił znaczący wzrost aktywności społecznej mieszkańców gminy, a zwłaszcza strażaków – ochotników. W ostatnim okresie aż trzy jednostki otrzymały nowe sztandary. W 2011 roku tego zaszczytu dostąpili druhowie z OSP Żarnów (w 100-lecie istnienia jednostki), w 2013 roku – druhowie z OSP Skórkowice, a w 2014 roku – strażacy z OSP Straszowa Wola. W bieżącym roku przewidywana jest jeszcze jedna tego typu uroczystość, bardzo ważna dla społeczności lokalnej – poświęcenie i przekazanie sztandaru dla jednostki OSP w Topolicach, która odbędzie się w dniu 12 lipca 2014 roku.

Trwają intensywne przygotowania do tego zacnego przedsięwzięcia. Miejscowi strażacy gromadzą środki, niezbędne do zrealizowania tego szczytnego celu. Poniżej publikujemy plakat, zawierający apel o wsparcie na rzecz fundacji sztandaru dla OSP Topolice. Zachęcamy mieszkańców gminy, a zwłaszcza wszystkich związanych z miejscowością Topolice (tak doświadczoną w wyniku nawałnicy 14 lipca 2011 roku) do uważnej lektury poniższego tekstu i finansowego wsparcia miejscowych strażaków.

Sztandar OSP Topolice